Zalsa is geboren

Een oproep aan alle collega’s en medewerkers van de opleiding en het trainingscentrum moest voldoende inspiratie bieden voor een leuke naam.

Z andpoortvest Mechelen
A dvanced
L earning
S imulation
A ccomodation

Net als de bijna hetzelfde klinkende dans is Zalsa er voor wie gepassioneerd en dynamisch is, voor wie zich kan laten leiden en tegelijk het beste van zichzelf kan geven. De complexiteit is variabel, maar door de finesse spreekt het ook in zijn eenvoud tot de verbazing.

Daar konden we geen neen tegen zeggen. Zalsa was geboren!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top